Gymnastiek

Plezier voorop!

Bij gym staat plezier in bewegen altijd voorop! Het doel is lol in samen bewegen. Er zijn 2 verschillende groepen, waardoor we voor de kinderen van 2 tot ongeveer 5/6 jaar een groep hebben met kinderen van hun eigen leeftijd. Hierna is er de mogelijkheid om door te stromen naar de recreatie turngroep of het jongens turnen.


Bij de jongere kinderen staat de basis van bewegen centraal. Hier zijn we veel bezig met bijvoorbeeld klimmen, balanceren en springen. Bij de oudere kinderen doen we vooral spellen, maar ook toestellen komen aan bod. 

Ouder en kind gym is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar, die onder begeleiding van papa, mama, opa of oma wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. Voor de ontwikkeling van de motoriek is het belangrijk om op deze leeftijd veel bewegingservaring op te doen. Bij de lessen peutergym kan dit in een uitdagende, maar veilige omgeving. Hierbij staat plezier hebben in bewegen altijd voorop. 

In de zaal zullen toestellen en materialen worden gebruikt die de beweging van het jonge kind prikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen en mikken. Uw kind leert tijdens de les hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar ook om afstand, diepte, hoogte en verte in te schatten. Zo wordt het zelfvertrouwen flink vergroot. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. We beginnen op de toestellen en halverwege en aan het eind  van de les doen we altijd een liedje in de kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. Voor ouders is het een ideale plek om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Deze les is voor kinderen van 5-6-7 jaar. In de lessen worden de kinderen in een veilige omgeving uitgedaagd om steeds beter te bewegen, hierbij worden ook de beginselen van turnen gebruikt. We beginnen elke les gezamenlijk met een speelse warming up. Daarna werken we aan bijvoorbeeld balanceren, rollen en duikelen, zwaaien en draaien of springen. We sluiten de les af met een ren- of tik spel. Elke les is anders, dus voor verveling is geen plaats!

child, people, girl

Vakanties schooljaar 2020-2021

 
 Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 202017 oktober t/m 25 oktober 202017 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 202119 december 2020 t/m 3 januari 202119 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 202120 februari t/m 28 februari 202113 februari t/m 21 februari 2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 202117 juli t/m 29 augustus 202124 juli t/m 5 september 2021