Gynmastiek

Plezier voorop!

Bij gym staat plezier in bewegen altijd voorop! Het doel is lol in samen bewegen. Er zijn verschillende groepen, waardoor we voor alle kinderen van 2 tot ongeveer 12 jaar een groep hebben met kinderen van hun eigen leeftijd.

Bij de jongere kinderen staat de basis van bewegen centraal. Hier zijn we veel bezig met bijvoorbeeld klimmen, balanceren en springen. Bij de oudere kinderen doen we vooral spellen, maar ook toestellen komen aan bod. Gymmieturnen is al een echte opstap naar turnen. Daar werken we wel speels, maar gaan we uit van de turnonderdelen.

Ouder-en kindgym is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar, die onder begeleiding van papa, mama, opa of oma wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. Voor de ontwikkeling van de motoriek is het belangrijk om op deze leeftijd veel bewegingservaring op te doen. Bij de lessen peutergym kan dit in een uitdagende, maar veilige omgeving. Hierbij staat plezier hebben in bewegen altijd voorop. In de ouder-kindgym kun je het beweegdiploma behalen.

In de zaal zullen toestellen en materialen worden gebruikt die de beweging van het jonge kind prikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen en mikken. Uw kind leert tijdens de les hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar ook om afstand, diepte, hoogte en verte in te schatten. Zo wordt het zelfvertrouwen flink vergroot. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. We beginnen en eindigen altijd met een liedje in de kring en doen regelmatig één onderdeel met de hele groep. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. Voor ouders is het een ideale plek om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Kleutergym is voor kinderen van 4 en 5 jaar. In de lessen worden de kinderen in een veilige omgeving uitgedaagd om steeds beter te bewegen. We beginnen elke les gezamenlijk met een spel. Vaak is dat een ren- of tikspel, maar ook balspellen vinden de kleuters heel leuk. Verder oefenen we met bijvoorbeeld schommelen, zwaaien, rollen, balanceren en klauteren. Elke les is anders, dus voor verveling is geen plaats! Bij de kleutergym kun je het beweegdiploma halen.

Op een speelse manier kennismaken met de verschillende toestellen in een gymzaal. Er worden veel spellen gedaan in groepsverband. Daarnaast is er ruimte voor de individuele ontwikkeling van alle kinderen. Er zijn 2 gymgroepen, ingedeeld op basis van leeftijd. Kijk op het lesrooster voor de lestijden en locaties van deze groepen.

child, people, girl
diploma, certificate, graduation

Beweegdiploma

In de lessen ouder-kindgym en kleutergym kunnen de kinderen het beweegdiploma halen. Het beweegdiploma is opgezet door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Door het beweegdiploma willen zij ouders en kinderen enthousiast maken voor bewegen. In de lessen wordt op een leuke, uitdagende manier gewerkt aan de grondvormen van bewegen zoals lopen, rollen, draaien, springen. Peuters en kleuters leren al spelend. In de lessen is daarom veel keuzevrijheid voor de kinderen. Door uitnodigende (toestel)situaties wordt voortdurend gezorgd voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen.

Alleen clubs en instanties met het keurmerk ‘Beweegdiploma’ mogen Het Beweegdiploma uitgeven. GYJATU Dronten beschikt over dit keurmerk.

Vakanties schooljaar 2020-2021

 
 Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 202017 oktober t/m 25 oktober 202017 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 202119 december 2020 t/m 3 januari 202119 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 202120 februari t/m 28 februari 202113 februari t/m 21 februari 2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 202117 juli t/m 29 augustus 202124 juli t/m 5 september 2021