Together

Gyjatu zet zich in voor een sociaal veilige club!

Gyjatu doet er veel aan om grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport te voorkomen. Zo moeten alle trainers bij hun indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een contract ondertekenen waarin zij toezeggen zorg te dragen voor een veilig sportklimaat.

Daarnaast is er in navolging op het KNGU-rapport over het onderwerp een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging aangesteld. Hier kunnen leden terecht met klachten. Op deze manier hopen we dat al onze leden veilig en met plezier de gym- en danssport beoefenen.

Ook kun je bij de KNGU/Dutch Gymnastics terecht als je iets mee maakt of ziet dat naar jouw idee niet door beugel kan. Op hun site lees je welke instantie het beste bij jouw vraag of melding past.

Grensoverschrijdend gedrag en misbruik melden

Mail: vertrouwenspersoon@gyjatu.nl